ബഹിരാകാശത്ത് അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകല്‍പന സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഫ്യൂവല്‍ സെല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതായി ഐഎസ്ആര്‍ഒ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2024 ജനുവരി 1-ന് PSLV-C58 ഓണ്‍ബോര്‍ഡ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

കാര്യക്ഷമതയോടെ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുകയും വെള്ളം മാത്രം പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഇന്ധന സെല്ലുകള്‍ ബഹിരാകാശ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളില്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനത്തിനുള്ള ഭാവിയാണെന്ന് ഇവിടെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി പറഞ്ഞു.

വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റര്‍/ഐഎസ്ആര്‍ഒ അതിന്റെ പരിക്രമണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ POEM3 ല്‍ 100 W ക്ലാസ് പോളിമര്‍ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെംബ്രന്‍ ഫ്യൂവല്‍ സെല്‍ അധിഷ്ഠിത പവര്‍ സിസ്റ്റം (FCPS) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു, ജനുവരി 1 ന് PSLV-C58 വിക്ഷേപിച്ചു.

ബഹിരാകാശത്തെ പോളിമര്‍ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെംബ്രെന്‍ ഫ്യൂവല്‍ സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുകയും ഭാവി ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകല്‍പന സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം,” ഐഎസ്ആര്‍ഒ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.