ഡൽഹി : ഒരു ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 540 കോടി രൂപയുടെ ഭവന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാന് കീഴിൽ ഗ്രാമീണ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി നൽകുന്ന ആദ്യ ​ ഗഡു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തത്.

10 വർഷത്തെ തന്റെ സേവനം അത് ദരിദ്രർക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിയാൽ മാത്രമേ രാജ്യം വികസിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും എല്ലാവർക്കും, വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പോലും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നത് തന്റെ ഉറപ്പാണെന്നും ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ അതിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു .

പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള നിരവധി ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ബജറ്റ് അഞ്ചിരട്ടിയായി ഉയർന്നു, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ് രണ്ടര മടങ്ങ് വർധിച്ചു, കൂടുതൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.