കെ.റെയില്‍ എം.ഡി അജിത് കുമാര്‍ വിരമിച്ചെങ്കിലും 4 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം നല്‍കാന്‍ പിണറായി; പുനര്‍ നിയമനം കിട്ടുന്നതു വരെ ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ഫിനാന്‍സ് കസേരയില്‍ ഇരിക്കാന്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ വഴി അജിത് കുമാറിന്റെ നീക്കം; പൊളിച്ച് കയ്യില്‍ കൊടുത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി